YANGIN & CAN GÜVENLİĞİ BAĞIMSIZ TASARIM DANIŞMANLIK TEST HİZMETLERİ

Def Yangın Danışmanlığı

Def Yangın Standartlar

Def Yangın - Tasarım & Danışmanlık

DΞF, Yangın ve Can Güvenliği konularında bağımsız uzman yangın danışmanı olarak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun mühendislik çözümleri üreten tasarım, projelendirme, montaj kontrol, test, belgelendirme, deneme-kabul ve denetleme şirketidir.

YANGIN ve CAN GÜVENLİĞİ
MEKANİK DİSİPLİN

TASARIM | PROJELENDİRME
MEKANİK PROJE İNCELEME HİZMETLERİ
SAHA ve UYGULAMA KONTROLLÜK
TEST | BELGELENDİRME | RAPORLAMA

YANGIN ve CAN GÜVENLİĞİ
MİMARİ DİSİPLİN

MİMARİ PROJE İNCELEME HİZMETLERİ
KULLANICI YÜKÜ ve KAÇIŞ HESAPLARI
KAÇIŞ ve YANGIN BÖLMELERİ PROJELERİ
YANGIN STRATEJİ RAPORU

YANGIN ve CAN GÜVENLİĞİ
ELEKTRİK DİSİPLİN

TASARIM | PROJELENDİRME
ELEKTRİK PROJE İNCELEME HİZMETLERİ
YANGIN SENARYO MATRİSİ (C&E MATRIX)
TEST | RAPORLAMA

YANGIN ve CAN GÜVENLİĞİ
ÖZEL HİZMETLER

PERFORMANS TEMELLİ TASARIM
YANGIN ve DUMAN SİMÜLASYONU
KAÇIŞ SİMÜLASYONU
YANGIN GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

TASARIM & PROJELENDİRME

 • Proje lokasyonunda incelemeler yapılarak verilerin toplanması,
 • Veriler ışığında uygun kod, standart, yönetmeliklere göre tasarım parametrelerinin belirlenmesi,
 • Ekonomik ve uygulanabilir sistemlerin seçilmesi,
 • İşveren görüşlerinin alınması,
 • Projelendirme ve hesaplamaların yapılması,
 • Multidisipliner yaklaşım ile eşgüdüm ve bütünlüğün sağlanması,
 • Var ise yetkililerden (Sigorta, Belediye, İtfaiye, Kontrolör vb.) onayların alınması,
 • Teknik şartnamelerin ve sözleşmelerin hazırlanması,
 • Malzeme ve ekipman listelerinin hazırlanması,
 • Satın alma aşamasında ticari danışmanlık (teklif verebilecek firma listesi, maliyet analizi vb.),
 • Mali ve teknik analiz yapılarak teklif değerlendirme raporu ve karşılaştırma tablolarının hazırlanması;
  konularını tasarım&projelendirme hizmeti kapsamında sunmaktayız.

 TEKNİK & TİCARİ DANIŞMANLIK

 • Standart, Kod ve Yönetmelik - Teknik Danışmanlık,
 • Mevcut Yapı İnceleme - Değerlendirme (Master Plan),
 • Yeni Yapı Tasarım Aşaması - Teknik Danışmanlık,
 • Proje ve Saha Uygulama Aşaması - Teknik Danışmanlık,
 • Proje ve Saha Uygulama Aşaması - Kontrollük - Raporlama,
 • Satın Alma Aşaması - Ticari Danışmanlık
 • Mevcut Proje (Mimari, Elektrik, Mekanik) - İnceleme ve Raporlama,
 • Tasarım Parametresi - Belirleme - Raporlama,
 • Multidisipliner (Mimari, Elektrik, Mekanik) yaklaşım ile Proje Yönetimi,
 • Sonuçların, Uygunsuzlukların, Çözümlerin Raporlanması;
  konularını danışmanlık hizmeti kapsamında sunmaktayız.

 TEST & BELGELENDİRME

 • Sulu Söndürme Sistemleri;
 • Yangın Pompaları Su Akış Testleri,
 • Hidrant Sistemi Su Akış Testleri,
 • Otomatik Sprinkler Sistemi Su Akış Testleri,
 • Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sistemi Su Akış Testleri,
 • Akış Anahtarı, Vana İzleme Testleri,
 • Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri;
 • Oda Sızdırmazlık Testi (Door Fan Test) ve Belgelendirme,
 • CO2 Tam Boşaltma Testi ve Belgelendirme,
 • Yangın Senaryo Testleri,
 • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri, 
 • Acil Durum Yönlendirme Sistemleri,
 • Acil Durum Aydınlatma Sistemleri,
 • Elektrik Sistemleri,
 • Taşınabilir Yangın Söndürücüler,
 • Duman Kontrol Sistemleri,
 • Basınçlandırma Sistemleri,
 • Sonuçların, Uygunsuzlukların, Çözümlerin Raporlanması;
  konularını test ve belgelendirme hizmeti kapsamında sunmaktayız.