Hizmetlerimiz

DΞF, aşağıda belirtilen Yangın ve Can Güvenliği konularında ulusal ve uluslararası kodlara, standardlara ve yönetmeliklere uygun; tasarım, projelendirme, test, belgelendirme, saha-uygulama kontrollük, deneme-kabul, eğitim ve bağımsız teknik-ticari danışmanlık hizmetleri vermektedir.

    Yangın Önleme Olanakları

 • Mimari-Mekanik-Elektrik Sistemlerin Kontrolü
 • Yanıcı Madde Denetimi
 • Tutuşabilen Madde Denetimi

 Pasif Yangın Koruma Sistemleri

 • Taşıyıcı Sistem Stabilitesi
 • Yangına Dayanıklı Bölmeler
  • Yangın Kompartımanları
  • Tehlikeli Alanların Ayrılması
 • Yangına Dayanıklı Elemanlar
  • Kapı, Duvar, Tavan...
  • Yangın Durdurucular (İntümesan Macun, Sprey Boya, Harç...)
  • Yangın Perdeleri
 • Yapı Malzemelerinin Yanıcılık Sınıfları

 Can Güvenliği Olanakları, Duman Kontrol ve Basınçlandırma Sistemleri

 • Bina Kullanım ve Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi
 • Kullanıcı Yükü Analizleri
 • Kaçış Genişliği Hesabı
 • Bina Tahliye Stratejisinin Belirlenmesi
 • Kaçış Mesafeleri Kontrolü
 • Kaçış ve Boşaltma Olanaklarının Değerlendirilmesi
 • İtfaiye Müdahale ve Binaya Giriş Olanaklarının Değerlendirilmesi
 • Acil Durum Yönlendirmesi
 • Acil Durum Aydınlatması
 • Duman Kontrol ve Basınçlandırma Sistemleri
 

 Performans Temelli Tasarım

 • CFD (Computational Fluid Dynamics) İle 
  • Yangın Simülasyonları ve Duman Simülasyonları (FDS)
  • Kritik Koşulların Başlangıç Zamanının Belirlenmesi 
  • Duman Kontrol Sistem Bileşenleri Kapasitelerinin Belirlenmesi
 • Kaçış Simülasyonları (Pathfinder) İle 
  • Tahliye Sürelerinin Belirlenmesi 
  • Yığılma Olan Alanların Belirlenmesi
 • ASET-RSET Analizlerinin Yapılması
 • Bina Taşıyıcı Sistem Stabilitesi Hesapları & Simülasyonu (FEM)

Elle Yangın Söndürme Sistemleri

 • Yangın Dolabı Sistemi
 • Sabit Boru Tesisatı 
 • İtfaiye Su Verme Bağlantısı
 • Hidrant Sistemi
 • Köpük-Su Monitörü Sistemleri 
 • Taşınabilir Yangın Söndürücüler 

Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri

 • Otomatik Sprinkler Sistemleri
  • Islak Borulu Sprinkler Sistemleri
  • Kuru Borulu Sprinkler Sistemleri
  • Baskın (Deluge) Sprinkler Sistemleri
  • Ön Tepkili (Preaction) Sprinkler Sistemleri
 • Otomatik Köpük-Su Söndürme Sistemleri
  • Islak Borulu Köpük-Su Sistemleri
  • Ön Tepkili (Preaction) Köpük-Su Sistemleri
  • Baskın (Deluge) Köpük-Su Sistemleri
  • Düşük Genleşmeli Köpük-Su Sprinkler Sistemleri
  • Yüksek Genleşmeli Köpük Sistemleri
 • Otomatik Gazlı  Söndürme Sistemleri
  • HFC-227ea
  • HFC-125
  • FK-5-1-12
  • Inert (IG01 – IG541 – IG55 – IG100)
  • CO2 (Düşük Basınçlı – Yüksek Basınçlı)
 • Otomatik Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri 
 • Otomatik Su Sisi Söndürme Sistemleri
 • Otomatik Kuru/Yaş Kimyasal Söndürme Sistemleri

Yangın Pompa İstasyonu ve Deposu

 • Yangın Suyu Depolama Sistemleri
 • Yangın Suyu Basınçlandırma (Pompa) Sistemleri
  • Yükseltilmiş Su Deposu/Tankı Sistemleri
  • Yangın Pompa Sistemleri
 • Hidrolik Hesap/Analiz (OmniCADD HCS 2.3)
 • Köpük Solüsyonu, Su Hazırlama ve Karıştırma Sistemleri

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

 • Yangın Algılama Sistemleri 
 • Sesli-Işıklı Uyarı Sistemleri
 • Acil Anons Sistemi

 Acil Durum Kontrol Sistemleri

 • Yangın Senaryo Matrisi (Cause & Effect Matrix) Hazırlanması

 BIM Modelleme

 • Üç Boyutlu Modelleme ile Yangın Söndürme Sistemleri Tasarımı
 

  Çizimler

 • Ön Tasarım Çizimleri
 • Uygulama Tasarımı (Shop Drawing) Çizimleri
 • Koordinasyon Çizimleri
 • Uygulanmış Tasarım (As-Built) Çizimleri

  Saha Denetim ve Performans Testleri

 • Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri 
  • Oda Sızdırmazlık Testi - Kapı Fan Testi (Room Integrity Test - Door Fan Test)
  • CO2 Tam Boşaltma Testi
 • Sulu Söndürme Sistemleri 
  • Yangın Pompaları Su Akış Testleri
  • Hidrant Su Akış Testleri
  • Otomatik Sprinkler Sistemi Su Akış Testleri
  • Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sistemi Su Akış Testleri
  • Akış Anahtarı, Vana İzleme Testleri
 • Yangın Senaryo Testleri 
 • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri 
 • Acil Durum Yönlendirme Sistemleri
 • Acil Durum Aydınlatma Sistemleri
 • Elektrik Sistemleri
 • Taşınabilir Yangın Söndürücüler
 • Duman Kontrol Sistemleri
 • Basınçlandırma Sistemleri 

Acil Durum Yönetim Sistemleri

 • Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi
 • Acil Durum El Kitabı
 • Hazırlık ve Eğitimler

TASARIM & PROJELENDİRME

 • Proje lokasyonunda incelemeler yapılarak verilerin toplanması,
 • Veriler ışığında uygun kod, standart, yönetmeliklere göre tasarım parametrelerinin belirlenmesi,
 • Ekonomik ve uygulanabilir sistemlerin seçilmesi,
 • İşveren görüşlerinin alınması,
 • Projelendirme ve hesaplamaların yapılması,
 • Multidisipliner yaklaşım ile eşgüdüm ve bütünlüğün sağlanması,
 • Var ise yetkililerden (Sigorta, Belediye, İtfaiye, Kontrolör vb.) onayların alınması,
 • Teknik şartnamelerin ve sözleşmelerin hazırlanması,
 • Malzeme ve ekipman listelerinin hazırlanması,
 • Satın alma aşamasında ticari danışmanlık (teklif verebilecek firma listesi, maliyet analizi vb.),
 • Mali ve teknik analiz yapılarak teklif değerlendirme raporu ve karşılaştırma tablolarının hazırlanması;
  konularını tasarım&projelendirme hizmeti kapsamında sunmaktayız.

 TEKNİK & TİCARİ DANIŞMANLIK

 • Standart, Kod ve Yönetmelik - Teknik Danışmanlık,
 • Mevcut Yapı İnceleme - Değerlendirme (Master Plan),
 • Yeni Yapı Tasarım Aşaması - Teknik Danışmanlık,
 • Proje ve Saha Uygulama Aşaması - Teknik Danışmanlık,
 • Proje ve Saha Uygulama Aşaması - Kontrollük - Raporlama,
 • Satın Alma Aşaması - Ticari Danışmanlık
 • Mevcut Proje (Mimari, Elektrik, Mekanik) - İnceleme ve Raporlama,
 • Tasarım Parametresi - Belirleme - Raporlama,
 • Multidisipliner (Mimari, Elektrik, Mekanik) yaklaşım ile Proje Yönetimi,
 • Sonuçların, Uygunsuzlukların, Çözümlerin Raporlanması;
  konularını danışmanlık hizmeti kapsamında sunmaktayız.

 TEST & BELGELENDİRME

 • Sulu Söndürme Sistemleri;
 • Yangın Pompaları Su Akış Testleri,
 • Hidrant Sistemi Su Akış Testleri,
 • Otomatik Sprinkler Sistemi Su Akış Testleri,
 • Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sistemi Su Akış Testleri,
 • Akış Anahtarı, Vana İzleme Testleri,
 • Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri;
 • Oda Sızdırmazlık Testi (Door Fan Test) ve Belgelendirme,
 • CO2 Tam Boşaltma Testi ve Belgelendirme,
 • Yangın Senaryo Testleri,
 • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri, 
 • Acil Durum Yönlendirme Sistemleri,
 • Acil Durum Aydınlatma Sistemleri,
 • Elektrik Sistemleri,
 • Taşınabilir Yangın Söndürücüler,
 • Duman Kontrol Sistemleri,
 • Basınçlandırma Sistemleri,
 • Sonuçların, Uygunsuzlukların, Çözümlerin Raporlanması;
  konularını test ve belgelendirme hizmeti kapsamında sunmaktayız.