Otomatik Sprinkler Sistemi Yapılması Zorunlu Mu?


Günümüzde binalar geçmişte olduğundan çok daha komplike hale geldiğinden, yangın ve can güvenliği açısından alınması gereken önlemlerle beraber, bu sistemlerin standartlara uygun şekilde tasarlanması ve uygulanması için alanında uzman ihtiyacı da aynı oranda artmıştır. Özellikle yeni yapılan binalarda, otomatik sprinkler (yağmurlama) sisteminin mecburi olup olmadığı kimi zaman yanlış yorumlanmakta, bazen de binanın sadece bir bölümünü sprinkler sistemi ile korumak yeterli olacak iken binanın tümünde sprinkler sistemi uygulanması yoluna gidilmektedir. 

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (BYKHY-2015) aşağıda verilen durumlarda otomatik sprinkler sistemini zorunlu kılmaktadır:

  • a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
  • b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
  • c) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda
  • ç) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
  • d) Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
  • e) Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.


Yukarıda verilen durumlar dışında otomatik sprinkler sistemi kaçış mesafeleri açısından da gerekli olabilmektedir. Aşağıdaki tablodan da (BYKHY-2015 EK-5/B'den alınmıştır) görülebileceği gibi, binalarda kaçış mesafeleri sprinklersiz binalarda daha az iken, sprinkler sistemi bulunan binalarda izin verilen en fazla kaçış mesafeleri daha fazladır. 

Bu bakımdan binalar yukarıda verilen 5 koşuldan birini taşımasa dahi, kaçış mesafeleri açısından otomatik sprinkler sistemi yapılması zorunlu olabilir. Bazı durumlarda kullanım sınıfları birbirinden yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılarak (kompartımantasyon) çıkışları da birbirinden bağımsız hale getirilerek, çeşitli mimari çözümlerle sadece ilgili kompartıman içerisinde sprinkler sistemi uygulayarak binanın geri kalanında sprinkler sistemi ihtiyacını ortadan kaldırmak da mümkün olabilmektedir. 

Binanızın otomatik sprinkler sistemi ihtiyacı açısından değerlendirilmesi amacıyla DEF Yangın Güvenliği ekibiyle her zaman iletişime geçebilirsiniz.