Door Fan Testini Kimler Yapmalıdır?


Aralık ayı ile nihayet kış mevsimindeyiz artık. Kışın resmi ilk günü olan 21 Aralık bugün. Çoğumuz kışın ilk kar günlerini maalesef göremedik henüz. Kış kuraklığı, kar kuraklığı yaşıyoruz. 

Soğuk hava hızla yaklaşmaya devam ederken, her mevsimde artan potansiyel yangın risklerini düşünüyoruz. Ne yazık ki, kış koşullarında yangın ihbarına yanıt veren itfaiyeciler için sorunlar yaşanabiliyor. Karlı ve buzlu yollar yangına müdahale etmenin zorluğunu arttırmaktadır. Tesis özelindeki problemler yangına müdahale çabalarını daha da uzatabilir. Bu nedenle, tesisinizin sağlık, endüstriyel, ticari vb. bina olup olmadığına bakılmaksızın, gazlı söndürme sistemlerinin kurulu olduğu odaların yeterli sıkılığa ve sızdırmazlığa sahip olduğundan emin olmak çok önemlidir.

Door fan testinin, bağımsız veya üçüncü taraf testleri gerekliliği tartışılmaktadır. Şuan için bu sorumluluğun çoğu, tüm standart, kod ve yönetmeliklere uyulmasını sağlaması zorunluluğu işletmedeki yetkili mercilere verilmiştir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği, olası bir yangında sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. Gerçek şu ki, çok az işletme standartları tamamen anlıyor. Teknik yeterliliği olmayan yüklenici tarafından her şeyin doğru şekilde yapıldığına kolayca ikna ediliyor. Binanın teknik şartnamelere uygun olmasını sağlama rolü, bağımsız veya üçüncü taraf tarafından üstlenilmelidir. Görevleri, tüm binanın yangın güvenlik sistemlerinin teknik şartnamelere uygun olmasını sağlamaktır. Bağımsız veya üçüncü taraf, tüm tesisin standart, kod ve yönetmelik kurallarına uygunluğu içeren, İşverenin maliyet/fayda oranı konusunda maksimum verim almasını sağlamak için İşveren tarafından görevlendirilmelidir. 

Door fan testinin nasıl yapıldığına dair endişeleri olan işletmelerden devreye alma noktasında ve sonrasında sık sık sorular alıyoruz. Avrupa'da yapılan door fan testlerinin yarısı ve ABD'de gerçekleştirilenlerin % 60'ı bir tepe basınç değerlendirmesi İÇERMEMEKTEDİR. Ülkemizde ise tepe basınçlarının değerlendirmesini içeren proje yok denecek kadar azdır. Pik basınç değerlendirmesi ISO tarafından her zaman gerekli görülmüştür ve NFPA 2001'in 2008 baskısından bu yana NFPA tarafından zorunlu kılınmıştır.

Odalar belirlenen tutma süresini karşılayacak kadar sızdırmaz, tepe (pik) basıncı karşılayacak kadar sıkı olmalıdır. Odaların çok azı bu noktada uyumludur. Asıl uyumsuzluk, tepe basıncı söz konusu olduğunda havalandırma açıklığına ihtiyaç duyan birçok odanın bunlara sahip olmamasıdır. Olan odalarda ise damperlerin basınç yönüne ters kurulmaları, doğru basınçta açılmaması veya havalandırma yolunun tıkanması başlıca problemlerdir. Bu sorunlardan herhangi biri gaz boşaltımı sırasında felaket anlamına gelebilir. 

DEF Yangın Güvenliği olarak, oda özelinde ne tür havalandırma gereksinimleri olduğunu tespit edebilmekteyiz. Aşırı basıncı rahatlatmak için gerekli havalandırma alanı özel sistem yazılımı ile hesaplanarak, gerçek zamanlı performans testleri yapılmaktadır. Başarılı olan odalar sertifikalandırılmaktadır. 

İşimiz; sizlerin, kritik görev ve operasyonlarınızın Yangın ve Can Güvenliği etrafında merkezlenmiştir. Sistemlerinizin bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmesi için bugün DEF Yangın Güvenliğini arayın.