Hastanelerde Yangın Durdurucular Neden Önemlidir?


Bir binanın Yangın ve Can Güvenliği koruma sistemlerinin tüm bileşenlerinin düzgün çalıştığından ve güncel standart, kod ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmak, binanızın bütünlüğü ve bina sakinlerinin güvenliği için önemlidir. Bununla birlikte, özellikle hastanelerde kolaylıkla tahliye edilemeyen hastaları koruyacak sistemlerin oluşturulması gereklidir. Bir hastanenin tesis yöneticisi olarak hastalarınızın, doktorlarınızın, hemşirelerinizin ve ziyaretçilerinizin güvenliğini sağlamak işinizin en önemli kısımlarından biridir. Bir binanın yangın duvarları, bölmeleri ve bariyerleri binanın genel yangından korunma sisteminin büyük bir parçasıdır. Olası bir yangın durumunda herkesin güvenliğini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Hastaneler "Yerinde Savunma" tesisleridir. Dolayısıyla yangın çıkması durumunda yaşam destek ünitesine bağlanan veya ameliyat yapılan hastalar tahliye edilemez. Hastanelerdeki birçok hastanın, yangın sırasında tehlikeden kaçacak kadar hızlı hareket edemeyecek kadar hasta veya hareket edemeyecek durumda olduğunu biliyoruz. Bununla mücadele etmek için, tesisinizi bölümlere ayırmak, alevi ve dumanı başlangıç noktasında tutmanın en iyi yollarından biridir. Aynı zamanda hareket kabiliyeti çok az olan veya hiç olmayan hastaları koruyabilmektir.

Bölümlendirme; bir binayı alıp, acil bir durumda binanın geri kalanından kapatılabilecek farklı bölümlere ayırmaktır. Bir tesisi bölümlere ayırmanın birçok yolu vardır. Yangının yayılmasını engellemek ve tahliye olanaklarını artırmak amacıyla binada; yangın duvarlarının, bölmelerinin ve duman bariyerlerinin kullanılmasıdır. Ne yazık ki, problemlerin en büyük nedeni, korumasız veya girişlerden uygunsuz şekilde korunan açıklıklardır. Bu nedenle, uygun yangın durdurucular, alevi ve dumanı bir yerde tutmaya yardımcı olmak için tüm delikleri ve boşlukları kapatacaktır. Peki yangın durdurucular nedir?

Yangın durdurucu, yangına dayanıklı duvarlarda, tavanlarda ve döşemelerde nüfuz eden öğelerin etrafındaki delikleri doldurarak alevin ve dumanın yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün grubudur. Bazı yangın durdurucu ürünler, ısı ile birlikte genişleyecektir.

Yaygın Olarak Kullanılan Yangın Durdurucu Malzemeler:

  • Yangın Durdurucu Mastikler ve Spreyler 
  • Yangın Durdurucu Kelepçeler, Sargılar ve Bandajlar
  • Yangın Durdurucu Macunlar
  • Yangın Durdurucu Bloklar, Tıpalar ve Yastıklar 
  • Yangın Durdurucu Boyalar ve Harçlar
  • Yangın Durdurucu Kompozit Levha 
  • Yangın Durdurucu Köpükler

Yangından korunma söz konusu olduğunda, yangın durdurucular genellikle sistemin büyük bir öğesi olarak görülmeyebilir. Kontrol etmediğiniz sürece, tesislerinizin yangın duvarlarında ve tavanlarında borular, kablo tavaları vb. bir binanın yapısına nüfuz edebilecek herhangi bir şey nedeniyle delikler ve boşluklar olabilir. Delikler ve boşluklar, alev ve dumanın odalar arasında dolaşması için yer açmakla kalmaz, aynı zamanda plastik boru gibi bazı öğeler olası bir yangında eriyebilir veya şekil değiştirebilir. Hem Uluslararası Bina Yasasına (International Building Code) hem de Uluslararası Yangın Yasasına (International Fire Code) göre, “Duvarlar, zeminler ve tavanlar hasar gördüğünde, değiştirildiğinde, bozulduğunda veya delindiğinde onarılmalıdır. Bulunan herhangi bir penetrasyon, alev ve dumanın geçişine direnebilen onaylı yöntemlerle onarılmalıdır ”.

Sık Karşılaşılan Yangın Durdurucu Sorunları:

  • Yetersiz Yangın Durdurucu
  • Üretici Firmanın Ürünlerini Karıştırma
  • Hatalı Kurulum 

Yangın durdurucular; binaların tüm Yangın ve Can Güvenliği sistemlerinde, özellikle hastanelerde kilit bir bileşeni haline gelmiştir. Yangın durdurucu malzemeler, yangın sırasında eriyecek veya şekil değiştirecek plastik borular, kablo vb. gibi nüfuz eden öğeleri çevreleyen tüm boşlukları kapatmak için kullanılır. Bu nedenle yangın durdurucu malzemeler, ısı ile birlikte genişleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu şişme hareketi, alevin ve dumanın diğer odalara ve hatta katlara yayılmasını durdurarak, olası bir yangın durumunda kolayca taşınamayanların güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Bununla birlikte, sistemlerin olası bir yangın durumda verimli çalışabilmesi için doğru yangın durdurucu seçtiğinizden emin olmalısınız.

Hastanenizin yangın duvarlarında açıklıkların olabileceğinden mi endişeleniyorsunuz? DEF Yangın Güvenliği ekibi olarak işletmenizde yangın durdurucu incelemesi gerçekleştirebilir; ayrıntılı inceleme, kurulum gerektiren penetrasyon / açıklıkların tespiti, sistem önerisi, ek onarım gerektiren penetrasyonlar hakkında dijital resimler ve bilgiler ile raporlama hizmetlerini sizlere sunabiliriz.