Yangın Kapısı Etiketlerinin Önemi


Binalar ve tesisler; standart, kod ve yönetmeliklere uygunluk sağlamak için her bir kapı için yangın kapısı etiketini kullanır. Yangın kapısı etiketleri zamanla zarar görmeyecek şekilde monte edilmelidir. Ancak, günlük kullanımdan kaynaklanan sürekli aşınma ve yıpranma nedeniyle parçalar zarar görebilmektedir. Bu durum yangın güvenliğinde eksikliğe yol açarak hasara neden olabilmektedir. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından dikkat çekici istatistikler veriliyor: ''2019 yılı sonu itibariyle İstanbul’da; 4.966 Konut, 179 Fabrika, 6.895 Diğer bina yangına müdahale edilmiştir.’’ Bu yangınlar her yıl milyonlarca liralık hasara ve can kaybına neden oluyor. Konumuzla ilgisi olmamasına rağmen vermek istediğimiz bir diğer dikkat çekici bir bilgi ise, yangınların çıkış nedenlerine bakıldığında yüzde 40,8 ile ilk sırada sigaranın olduğu görülüyor.

Yapısal bütünlüğün korunmasına yardımcı olmak için; beklenmedik bir yangın durumda yangın kapısının her parçası kusursuz çalışmalıdır. Yangın güvenliğini sağlamak için NFPA 80 : Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives-2019 Edition, yangın kapısı denetimleri için bir gereklilikler listesi oluşturmuştur. Yangın kapısı etiketi, yangın kapıları için önemli bir gerekliliktir.

NFPA 80 : Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives-2019 Edition – Yangın kapısı etiketi ile ilgili olarak:
  • 4.2.1 - Listelenen parçalar bir etiketle tanımlanacaktır.
  • 4.2.3 - Etiketler, kurulumundan sonra yetkili makamlar tarafından kolayca görülebilen ve okunabilen uygun yerlere sabitlenmelidir.
Gerekliliklerin tam listesini NFPA 80’de mevcuttur. Alternatif olarak, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Olası ihtiyaçlarınıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Her yangın kapısının, aktif olarak kullanıldığı süre boyunca okunabilir bir etiketi olmalıdır. Etiketler; açıklıkların, çerçevenin test edildiğini ve gerekli standartları karşıladığını kanıtlar. Genellikle etiketler metal, kağıt veya plastik malzemelerden yapılır. Bazen etiket doğrudan kapının üzerine monte edilir. Kasa ya da kanadında görülür yerlere sabitlenmelidir.
 
Etiketler, söz konusu yangın kapısı ve çerçevesi hakkında önemli bilgiler içerir; 
  • Üretici Bilgisi
  • Yangına Dayanıklılık Derecesi
  • Marka-Model
  • Test Standardı
  • Bazen Üretici İletişim Bilgisi
Yangın kapısı etiketi, yangın kapılarının ve kapı tertibatlarının uygun şekilde denetlendiğini ve test edildiğini yetkili mercilere kanıtlamayı sağlar. Maalesef, boyalı veya zarar görmüş etiketler en önemli problemlerdendir. Etiket zarar görmüş veya üzeri boyanmışsa, kapının denetlendiğine ve gerekli standartları karşıladığına dair hiçbir kanıt olmadığını gösterir. Bu durum binadaki herkesi riske atmak demektir.

Tesisinize veya binanıza giren herkese güvende olduğunu kanıtlayan yangın kapı etiketleriyle, başta Avrupa Normları olmak üzere NFPA 80 standardıyla uyumlu kalmanızı öneriyoruz.